Om olika Portfolio

Det här är en Portfolio.

En portfolio kan se ut på många sätt, Slider, bilder staplade på varandra, en bild, texter, video och ljud. Det går att kombinera t.ex. slider med video och enstaka bild i samma portfolio. Alla portfolios lägger sig på första sidan HEM i ett rutsystem. Klicka på en bild och du får upp just det projektet/utställningen samtidigt som rutsystemet hamnar lite längre ner. Du filtrerar Portfoliosidan i vänster spalt under FILTER.

SLIDER TYP:  Slidern heter FlexSlider och det går att ställa in hur bilderna ska visas, det finns många valmöjligheter. Den kan vara en mörk, en ljus ram runt eller ha en dold liten bar längst ner och när du för pekaren över bilden kommer den upp och då kan du navigera mellan bilderna. Det går att ställa in hastigheten på bildvisningen.

STORLEK PÅ SLIDER: 960x600px. Max bredd: 960px. Det går att ställa in olika storlekar på slidern. Bilderna får du anpassa till sliderns mått, slidern kan även anpassa bilder automatiskt, ibland fungerar det bra, ibland inte.

NAVIGERING: Det går att gömma punkterna under bilden som på den här slidern. Här syns bara navigeringspilarna i slidern.

FÄLTEN ÅR, TEKNIK, KLIENT, VISIT SITE: Fylls de inte i då syns det inte här under. Fyll i den information som du vill ha med, t.ex. endast ÅR och TEKNIK. VISIT SITE kan länkas till intern eller extern hemsida. FILTER: Du tilldelar varje portfolio en kategori, t.ex. Fotografi och då kommer projektet att filtreras under Fotografi. Du kan välja att inte tilldela en portfolio någon kategori, portfolion visas ändå i rutsystemet på första sidan. En portfolio kan tilldelas flera kategorier.

 

Date: maj 2014
Skills: Fotografi
Client: Vägatlas